Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 708/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở thông báo đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 23/02/2021 
25/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 708.pdf
 
Liên kết website