Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Công văn số 05/SY-SYT triển khai Quyết định số 280/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 
03/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_5_SY-SYT.pdf
 
Liên kết website