Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 920/SYT-KHNVTC Đề xuất nhu cầu các thuốc đề nghị loại đưa vào danh mục thuốc đấu thầu tập trung năm 2021 
12/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 920 CV.pdf
 
Liên kết website