Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 1908/SYT-KHNVTC Phúc đáp Thông báo số 499/TB-TTYT ngày 16/5/2021 của Trung tâm Y tế Tp phan Rang-Tháp Chàm về việc công bố GSP 
17/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1908 CV.pdf
 
Liên kết website