Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 860/SYT-KHNVTC Phúc đáp Công văn số 207/BVLVBP-KD ngày 08/3/2021 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. 
09/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 860 VB.pdf
 
Liên kết website