Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Công văn 2498/SYT-TCCB Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động của ông Nguyễn Hùng Chí, Chánh Văn phòng thuộc Sở Y tế trước khi xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng thuộc Sở Y tế 
16/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT HĐĐG 2498.pdf
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(26/06)
(25/06)
(25/06)
(22/06)
(21/06)
(17/06)
(16/06)

Liên kết website