Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 5785/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở thông báo đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 10/12/2020 
11/12/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: DS 5785 Tiem chung.pdf
 
Liên kết website