Trường Trung cấp Y tế
Trường Trung cấp Y tế
Công văn 479/CV-TCYT về việc đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế 
15/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 479 Truong TCYT.pdf
 
Liên kết website