Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 4372/SYT-TCCB góp ý dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau sáp nhập 
21/11/2019 
 
 
Tin đã đưa
(12/06)
(23/11)
(29/09)
(25/08)
(03/06)
(06/03)
(22/11)
(22/11)
(21/11)
(29/10)

Liên kết website