Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 4025/SYT-KHNV góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ KHKT và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 
29/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: C.van 4025 gop y So KHCN.pdf
 
Tin đã đưa
(23/11)
(29/09)
(25/08)
(03/06)
(06/03)
(22/11)
(22/11)
(21/11)
(21/11)
(23/10)

Liên kết website