Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 3124/SYT-KHNVTC v/v đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2020. TTYT Ninh Phước 
14/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3124 dieu tiet thuoc.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(13/09)
(03/09)
(02/09)
(02/09)
(01/09)
(31/08)
(31/08)

Liên kết website