Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Công văn 2633/SYT-KHNVTC Trả lời ý kiến phản ánh của bác sĩ Nguyễn Trần Mai Tâm về cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề KBCB. 
24/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 2633 CV.pdf
 
Tin đã đưa
(25/07)
(22/07)
(21/07)
(21/07)
(20/07)
(16/07)
(07/07)
(07/07)
(07/07)
(01/07)

Liên kết website