Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 2289/SYT-T.Tra về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng 
21/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 2289.SYT-T.Tra Trien khai VB 2527 UBND.pdf
 
Liên kết website