Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Công văn 2228/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 
11/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 2228 UBND covid.pdf
 
Liên kết website