Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 2226/SYT-KHNV khám sàng lọc tiêm chủng đối với trẻ em theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế 
19/06/2019 
 
 
Liên kết website