Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 18/SYT-KHNV triển khai ứng dụng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin 
03/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 18 trien khai ap dung GSP Vacxin.pdf
 
Liên kết website