Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1850/SYT-KHNVTC V/v báo cáo số lượng thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1 năm 2020 
14/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1850 BC so lieu.pdf
 
Liên kết website