Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Công văn 1773/SYT-KHNVTC (KHẨN) V/v Phối hợp Bệnh viện K tổ chức KCB và chuyển tuyến người bệnh an toàn trong PC dịch bệnh COVID-19 
11/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 1773 ph BV K.pdf 
    - CV-1021-1021-BVK.pdf
 
Liên kết website