Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1646/SYT-KHNVTC Điều chỉnh thông tin tên thuốc trúng thầu, gói thầu số 3 
04/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1646 CV.pdf
 
Liên kết website