Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 1463/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 15/4/2021 
17/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1463 danh sach du DK tiem chung.pdf
 
Liên kết website