Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 1352/SYT-KHNVTC Giải trình số lượng thuốc đề nghị mua vượt quá 150% so với số lượng sử dụng lần trước. BV đa khoa tỉnh 
12/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1352 CV.pdf
 
Liên kết website