Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1254/SYT-KHNVTC Đính chính hoạt chất thuộc gói thầu số 1 năm 2020 công ty VIAN 
06/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1254 VB.pdf
 
Liên kết website