Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1218/SYT-KHNVTC V/v đính chính đường dùng thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 2 năm 2020 
02/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1218 dinh chinh goi 2.pdf
 
Liên kết website