Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Công văn 1215/SYT-KHNVTC triển khai thực hiện Công văn số 1507/UBND-VXNV ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh và Công điện số 374/CĐ-BYT ngày 25/3/2021 của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 
02/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 1215 thuc hien CV 1507 UBND.pdf 
    - CV 1507 UBND tỉnh.pdf 
    - CĐ 374 BYT.pdf
    - TBKL 57 Chinh phu.pdf
 
Tin đã đưa
(12/05)
(12/05)
(11/05)
(11/05)
(10/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)
(08/05)
(07/05)

Liên kết website