Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Công văn 1210/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở thông báo đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 31-03-2021 
01/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 1210 CV.pdf
 
Liên kết website