Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 1168/SYT-KHNV yêu cầu các đơn vị thực hiện công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC 
05/04/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1168 thực hiện công khai theo TT 61-BTC.pdf
 
Liên kết website