Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1112/SYT-KHNVTC V/v đính chính tên thương mại thuộc gói thầu số 1 năm 2020.Công ty cổ phần Pymepharco 
26/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1112 dinh chinh ten goi 1.pdf
 
Liên kết website