Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1432/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1 năm 2020. (G10522) 
15/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1432 dinh chinh thuoc thau.pdf
 
Liên kết website