Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số KHHGĐ thông báo ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động công chức trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Dân số KHHGĐ 
07/09/2018 
 
Mời xem nội dung tại đậy: Thong bao 514 ung vien du dieu kien.pdf
 
Liên kết website