Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Cập nhật vết dịch tễ và hướng dẫn xử lý phòng chống dịch COVID-19 (cập nhật đến 16h ngày 22/7/2021) 
22/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ngay 22.7- Vet DT- xu ly.pdf
 
Liên kết website