Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 781/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin đường dùng thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1. 
03/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 781 CV.pdf
 
Liên kết website