Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Báo cáo việc việc triển khai thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2016; việc nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính 
20/07/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2311_BC-SYT_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)

Liên kết website