Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Báo cáo nhanh 1207/BC-KSBT công tác giám sát, kiểm soát PC Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 13/5/2021 
14/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC1207 PC-Covid-19-ngay-13.5.2021.pdf
 
Tin đã đưa
(21/06)
(20/06)
(18/06)
(17/06)
(16/06)
(15/06)
(14/06)
(14/06)
(13/06)
(12/06)

Liên kết website