Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Thông tin tình hình dịch (trong tỉnh)
Báo cáo nhanh 1241/BC-KSBT công tác giám sát, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ 16 giờ ngày 16/5/2021 đến 16 giờ ngày 17/5/2021) 
17/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 1241 GS Covid 16 - 17-5.pdf
 
Tin đã đưa
(21/06)
(20/06)
(18/06)
(17/06)
(16/06)
(15/06)
(14/06)
(14/06)
(13/06)
(12/06)

Liên kết website