Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Báo cáo 1858/BC-SYT Kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện và phòng khám tư nhân 
14/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: BC 1858 KQ tieu chi BVAT.pdf
 
Liên kết website