Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 3852/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 năm 2019  
14/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 3852 CNDKKD dot 14.pdf

 
Tin đã đưa
(07/01)
(17/11)
(14/10)
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)

Liên kết website