Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
(HỎA TỐC) Công văn 1746/SYT-KHNVTC V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 
10/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 1746 tang cuong PC COVID.pdf
                                            - CV 3775 BYTtang cuong PC Covid-19 trong co so KBCB.pdf
 
Liên kết website