Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
(HỎA TỐC) Công văn 4441/SYT-KHNVTC V/v Xây dựng Kế hoạch triển khai hệ thống Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị tuyến trên và trên địa bàn tỉnh 
31/08/2021 
 
 
Tin đã đưa
(17/10)
(14/10)
(14/10)
(13/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(24/09)
(23/09)

Liên kết website