Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời SXD
Thông báo - Giấy mời SXD
thống nhất danh sách đối tượng đủ điều kiện đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa B1, B2, A1, A2 thuộc dự án : khu nhà ở xã hội Hacom Galacity ( đợt 13) 
06/07/2021 
 
 
Tin đã đưa
(17/09)
(15/09)
(14/09)
(10/09)
(19/08)
(17/08)
(14/08)
(11/08)
(26/07)
(16/07)