Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phát triển đô thị
Phát triển đô thị
Họp lấy ý kiến về điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Nam đường 16 tháng 4 (trục D2-D7), thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
13/04/2016 
 

Sáng ngày 25/3/2016, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp về việc lấy ý kiến về điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Nam đường 16 tháng 4 (trục D2-D7), thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Nguyễn Văn Minh chủ trì. Cùng dự có đại diện các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Giao thông & Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải, Hội Kiến trúc sư Ninh Thuận, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận, Công ty TNHH TVĐTXD Sông Dinh (đơn vị tư vấn lập Quy hoạch).

Tại cuộc họp, sau khi nghe Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo phương án điều chỉnh đồ án Quy hoạch. Qua ý kiến thảo luận và trên cơ sở góp ý kiến của các đại biểu tham gia, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu và hoàn chỉnh đề án để trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.