Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng kỹ thuật
Họp thống nhất nội dung định hướng phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh Ninh Thuận 
08/05/2020 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 8/5/2020 Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung định hướng phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh Ninh Thuận. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Hồ Ngọc Tiến – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật cùng đại diện các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

Sở Xây dựng thông qua đề xuất định hướng tại cuộc họp

Qua xem xét đề xuất định hướng phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh Ninh Thuận của Sở Xây dựng, các thành viên tham dự cơ bản thống nhất với nội dung định hướng và đề nghị Sở Xây dựng hoàn chỉnh hiện trạng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Toàn cảnh cuộc họp

 

                                                                                                                                                              HồngChuyên
 
Tin đã đưa
(14/07)
(16/04)
(16/07)
(18/06)
(13/01)
(05/05)
(31/03)
(18/12)
(15/12)
(10/12)