Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
99/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/01/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4061/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/12/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3758/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/11/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3364/SXD-QLHĐXD&HTKT 13/10/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3104/SXD-QLHĐXD&HKT 24/09/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
số 2928/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/09/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2530/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2292/SXD-QLHĐXD&HTKT 23/07/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2144/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/07/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1976/SXD-QLHĐXD&HTKT 25/06/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1738/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/06/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 1020/SXD-QLHĐXD&HTKT 14/04/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 593/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/03/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 3/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
174/SXD-QLHĐXD&HTKT 16/01/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3660/SXD-QLHĐXD&HTKT 29/11/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3097/SXD-QLHĐXD&HTKT 14/10/2019 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2692/SXD-QLHĐXD&HTKT 05/09/2019 Đính chính nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng trong tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 2500/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 16/8/2019
16/08/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2109/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/07/2019 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/06/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận