Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời SXD
Thông báo - Giấy mời SXD
Tiến hành kiểm tra thực trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí đề xuất chuyển quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1) đợt 11 theo đề nghị của Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận 
19/01/2021