Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng kỹ thuật
Phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 
04/09/2014 
 


Ngày 25/06/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.

Quy hoạch được lập bởi Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Việt Nam, với phạm vi nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Ninh Thuận với diện tích tự nhiên 3.358 km2. Đối tượng lập quy hoạch: Chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nông thôn); Chất thải rắn công nghiệp; Chất thải rắn y tế; Chất thải rắn xây dựng, bùn cặn.

Quy hoạch được lập với các mục tiêu:
- Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, theo đó chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện của tỉnh, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp, nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn nguy hại được quản lý và xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn.
Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có các khu xử lý chất thải rắn:
1. Cấp vùng tỉnh:
a. Khu xử lý chất thải rắn Nam Thành. Vị trí: thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Diện tích: 20 ha.

b. Khu xử lý chất thải rắn núi Chà Bang. Vị trí: xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Diện tích: 50ha.

2. Khu xử lý cấp vùng huyện.

a) Khu xử lý chất thải rắn Ninh Sơn. Vị trí: xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Diện tích: 20ha.

b) Nhà máy xử lý chất thải rắn Phát Lộc. Vị trí: xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Diện tích: 4ha.

c) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh thôn Châu Đắc. Vị trí: xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Diện tích: 5ha.

d) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh eo núi Hòn Ngang – Hòn Nhọn. Vị trí: xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Diện tích: 10ha.

e) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh núi Chong Gấm. Vị trí: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Diện tích: 10ha.

 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/07)
(18/06)
(08/05)
(13/01)
(05/05)
(31/03)
(18/12)
(15/12)
(10/12)