Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng kỹ thuật
Quyết định phân công, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
02/12/2014 
 
Ngày 01/12/2014 Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Quyết định này quy định một số nội dung về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và khuyến khích áp dụng đối với khu vực ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.....

Quyết định 94/2014/QĐ-UBND
 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/07)
(18/06)
(08/05)
(13/01)
(05/05)
(31/03)
(18/12)
(15/12)
(10/12)