Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác SXD
Lịch công tác SXD
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần 16/2021 
16/04/2021 
 


Thứ hai  12/4/2021

Sáng


- Họp nghe báo cáo nội dung đề xuất phương án giá đất tại dự án Sunbay Park Hotel & Resort và các khu đất hoàn vốn BT. - Đc Vinh
- Giải quyết vướng mắc về tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió BIM. - Đc Thịnh


Chiều

- Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021 và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án du lịch trọng điểm. - Đc Thịnh
- Họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB 02 dự án: (1) Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và (2) Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. - Đc Tiến

Thứ ba  13/4/2021

Sáng

- Tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Thông Thuận về dự án Khách sạn du lịch cao cấp tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. - Đc Nguyên

Chiều

- Họp Thường trực tỉnh uỷ. - Đc Vinh

Thứ tư 14/4/2021

Sáng

Chiều


 - Họp nghe báo cáo các dự án của Công ty CP thủy sản Minh Phú. - ĐC Thịnh

Thứ năm  15/4/2021

Sáng

- Hội nghị triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. - Đc Tiến

Chiều

- Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện và xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc dự án Khu du lịch Bình Tiên. - Đc Thịnh
- Làm việc với Thường trực Thành ủy Phan Rang -Tháp Chàm để thống nhất triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hiệu quả hơn trong thời gian tới - Đc Vinh
Thứ sáu  16/4/2021
Sáng - Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thành lập theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. - Đc Nguyên
- Khảo sát công tác quản lý môi trường ven biển tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh (từ Cà Ná đến Vĩnh Hy) - Đc Nguyên
- Khảo sát, thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Đc Thịnh

Chiều