Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00118953

Sáng ngày 14/10/2021, đồng chí Phan Tấn Cảnh – UVTVTU – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính, các chỉ số theo Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 17/5/2021. tham gia Đoàn làm việc có đại diện các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về phía Sở Xây dựng có đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh – TUV – Giám đốc Sở Xây dựng; Ban Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

    
Tin trong ngành
Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ  (18/10/2021)

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.