Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
Lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc
Lệ phí: Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị, được chụp không quá 06 tháng.

- Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ: 02593.826.223 02593.828.533
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước