Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc
Lệ phí: Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của  Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;

- Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ: 02593.826.223 02593.828.533
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước