Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Lệ phí: 500.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục:

Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).

Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thông tin liên hệ: 02593.828.533
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước